ועד הידידים העולמי

Mark Gerson

Chairman NY

Eli Beer

Founder and President Israel

Michael Brown

V. President NY
/

Daniel Schwatz

International Board NY

Scott Shleifer

International Board NY
/

Lydia Weiss

International Board NY

Rabbi Erica Gerson

International Board NY
/

Rabbi Matthew Gewirtz

Regional NY
/

IG Gindi

International Board NY
/

Raymond Gindi

Regional NY
/

Marian Klein-Feldt

International Board NY
/

Jerry Greenwald

Regional NY
/

Dov Perlysky

International Board NY
/

Keith Rosenbloom

International Board NY
/

David Mitchell

Regional NY
/

Joe DaGrosa

Regional FL
/

Ariel Bentata

Regional FL
/

Jeff Aeder

International Board IL
/

Zev Davis

Medical Advisor IL
/

Neal Goldman

Regional CA

Bert Cohen

International Board CA
/

Michael Staenberg

International Board MO
/

Jeff Goldstein

International Board GA

Suzanne Spaner

Regional GA