אגפי הארגון

האגפים בארגון

פעילות איחוד הצלה

אגף מערכות מידע

מתנדבי איחוד הצלה

מוקד רפואי – 1221

מתנדבי איחוד הצלה

אגף מתנדבים

איחוד הצלה

מחלקת הדרכה

איחוד הצלה

אגף לוגיסטיקה

איחוד הצלה

אגף חירום ובטחון

אופנולנסים איחוד הצלה

אגף הסברה ודוברות

יחידת חוס"ן

יחידת חוס"ן

איחוד הצלה

אגף קשר וציוד