אגפי הארגון

האגפים בארגון

מוקד חירום – 1221

אגף מתנדבים

מחלקת הדרכה

אגף לוגיסטיקה

אגף חירום ובטחון

אגף הסברה ודוברות

יחידת חוס"ן

אגף קשר וציוד