ועד הידידים העולמי

Prof. Alan Dershowitz

Prof. Alan Dershowitz

International Board MAS
Jay and Jeanie Schottenstein

Jay and Jeanie Schottenstein

International Board OH
איחוד

Ron Daniels

International Board Iowa
איחוד

Amy and Harlan Korenvaes

International Board TX
איחוד

Dr. Mark Nusbaum

International Board Canadian Chairman Canada
איחוד

Joshua Kuhl

Regional Canada
איחוד

Charles Lazar

Regional Canada
איחוד

Simon Hafeitz

International Board Panama
Laurence Ainouz

Laurence Ainouz

International Board France
Prof. David Latchman

Prof. David Latchman

International Board UK
איחוד

Mark Davies

International Board UK
איחוד

Isy Danon

International Board UK
איחוד

Yair Hamburger

International Board Israel
איחוד

Maj. Gen. Yiftah Ron-Tal

International Board Israel
איחוד

Prof. Avi Rivkind

Medical Advisor Israel
איחוד

Dr. Efrat Baron Harlev

Medical Advisor Israel
איחוד

Alicia and Danny Yacoby

International Board Israel
איחוד

Nurit Harel

Regional Israel
איחוד

Ruti and Menachem Oren

Regional Israel
איחוד

Dr. David Goldfarb

Regional Israel
איחוד

Net Jacobsson

Regional Israel
איחוד

Maj. Gen. Tamir Pardo

Regional Israel
איחוד

Sam and Jessica Caplan

Regional Israel
Yaron Carni

Yaron Carni

Young Proffesional Leader International Board Israel