תקציר עדכוני 2019 AHA

תקציר עדכוני 2019 AHA

תקציר עדכוני 2019 AHA

לאור יציאת תקציר הנחיות של ארגון הלב האמריקאי (AHA), לקראת יציאת המסמך המלא בשנת 2020, אנו מעלים לפניכם סיכום של השינויים לפי רמות.
בכל אופן אנו חוזרים ומדגישים כי עליכם לפעול לפי הפרוטוקולים הקיימים בארגון עד לפרסום ההנחיות והפרוטוקולים החדשים לשנת 2020.

שינויים ועדכונים ברמת ה-BLS

עדכון (2019):
על תורני המוקד להדריך את עוברי האורח בביצוע החייאה בדום לב במבוגרים ובילדים מחוץ לבית החולים.

ניתן לראות כי יש תוצאות טובות יותר כאשר המוקד מסייע לעובר אורח בביצוע החייאה מנחה אותם בפעולות ומפעיל מטרונום ברקע. המוקדנים בארגון עוברים הכשרה בה הם לומדים כיצד להנחות עובר אורח, אך תפקידכם כמדריכי ע"ר להדגיש בקורסים שייתייעצו עם המוקד.

 

עדכון (2019):
הנשמת יילודים – במקרה של דום לב בעת קבלת לידה ועד 24 שעות לאחריה רצוי לבצע הנשמות עם חמצן בריכוז אוויר של 21% ולא יותר.

שימוש בחמצן בריכוז של 100% נמצא כמעלה תמותה.

עדכון (2019):
בטיפול באדם לפני עלפון, ממקור ווזוואגלי או אורתוסטטי, רצוי להשכיב או להושיב בתנוחה בטוחה-

(תנוחת ישיבה בטוחה היא כאשר האדם יושב, רוכן קדימה וראשו בין ברכיו). כאשר הוא נמצא בתנוחה בטוחה, בתנאי שטרום העלפון אינו על רקע התקף לב או שבץ, יש להציע לו לבצע לחץ פיזי נגדי כדי להזרים דם ולנסות למנוע איבוד הכרה. במקרה של איבוד הכרה יש להזעיק עזרה מתקדמת.

שינויים ועדכונים ברמת ה-ALS

עדכון (2019):
בעת ביצוע הנשמות בהחייאה ניתן לשקול שימוש באמבו, שימוש ב
LMA, או אינטובציה.

כלומר, כאשר מראש נצפה כי האינטובציה תכשל או לחילופין, המטפל אינו מיומן מספיק בביצוע אינטובציה, ניתן לגשת מראש לביצוע LMA (למי שמיומן בכך ויש ברשותו ציוד מתאים). למרות זאת, אין שום בעיה בביצוע הנשמות עם אמבו בלבד ללא ביצוע פרוצדורה מתקדמת של נתיב אויר.
עדכון (2019): צוותים המבצעים צנרור תוך קני צריכים לבצע תרגולים בתדירות גבוהה כדי לשמור על כשירות בכדי לבצע אינטובציה בהחייאה במינימום הפרעות לעיסויים
עדכון (2019):
שימוש באדרנלין 1 מ"ג כל 3-5 דקות
.

לא שונה מבעבר. מחקרים הראו כי מטופלים אשר קיבלו אדרנלין בהחייאה שיפרו שרידות ב30 ימים שלאחר מכן, בשחרור ושיפור לאחר ROSC, בעיקר אצל מטופלים בהם לא ניתן שוק חשמלי. לעומת זאת, לא נמצא כי אדרנלין משפר שרידות עם תוצאות נוירולוגיות טובות יותר, במטופלים אשר קיבלו שוק חשמלי.

עדכון (2019):
לא נמצא יעילות במתן ווזופרסורים על פני שימוש באדרנלין, אך ניתן לשקול שימוש בהם בדום לב.

כלומר אין לתת להם תעדוף על פני אדרנלין, אך ניתן לבצע שימוש של שניהם יחד בהתאם לפרוטוקול דום לב בו אתם נמצאים.

עדכון (2019):
בדום לב ללא מתן שוק חשמלי ניתן לשקול לתת אדרנלין כמה שיותר מוקדם, לעומת זאת בדום לב עם מתן שוק חשמלי ניתן אדרנלין לאחר ניסיון של מתן שוק חשמלי.

עדכון (2019):
תרופות אנטיאריתמיות בהחייאה בה ניתן לתת שוק, יש לתת לאחר שתי מכות חשמל.

כלומר מכת חשמל ראשונה, מתן אדרנלין, מכת חשמל שנייה ואז מתן אנטיאריתמיות.

עדכון (2019):
הנשמת יילודים (מקבלת הלידה ועד 24 שעות לאחריה)-

רצוי לבצע בריכוז אוויר של 21% ולא יותר. שימוש בחמצן בריכוז של 100% נמצא כמעלה תמותה.

עדכון (2019):

לא נמצא יעילות בהנשמת ילדים בדום לב עם אינטובציה על פני הנשמה באמבו, במצבים בהם יתכן קושי או חוסר במיומנות או ציוד רצוי לבצע הנשמה עם אמבו בלבד.

 

 

 


בעלי הכשרה רפואית, מעוניינים להצטרף להתנדבות באיחוד הצלה

צרו קשר >

בעלי הכשרה רפואית, מעוניינים להצטרף להתנדבות באיחוד הצלה