שינוי בפרוטוקול החייאה לBLS 2020 ע"פ הAHA

שינוי בפרוטוקול החייאה לBLS 2020 ע"פ הAHA

שנת 2020 כבר כאן ויש לנו עדכון שהולך לשנות לכם את ההחייאה מהקצה לקצה.
טוב לא צריך להיות כאלו דרמטיים, השינוי לא כזה קיצוני.
החל מ2020, לאחר חיבור של AED, במידה והמכשיר לא ממליץ על מתן שוק,
אתם כBLS –לא מבצעים בדיקה של חזרה לדופק ספונטי.

השינוי נובע ממספר סיבות:

  1. במחקרים שנערכו נצפה כי נעשו טעויות רבות בזיהוי דופק קרוטידי, כאשר בפועל לא היה דופק. לאחר מאמצי החייאה ועם גודש האדרנלין בגופנו, לעיתים נדמה כי יש דופק כאשר בפועל אין.
  2. כאשר ההחייאה ממושכת, נוצר דופק "מרמה", אשר נותן תחושה כי חזר הדופק וניתן לפנות, אך בעצם הוא דועך לאחר מספר דקות ולא מייצר פרפוזיה טובה. לא מוחית ולא פריפריאלית לכלל הגוף. אפשר לדמות למאוורר את הפעולה. גם כאשר תכבו את המאוורר הכנפיים שלו ימשיכו עוד מספר שניות לעיתים דקות להסתובב למרות שהמכשיר כבוי. ככל הנראה בעת הורדת המטופל לאמבולנס או בדרך לבית החולים הדופק דועך (דופק שמלכתחילה לא ייצר פרפוזיה חשוב לציין), והאדפ בעצם שוב במצב של דום לב, אך הצוות אינו יודע. (צוותי BLS)
  3. כדי לדעת שאכן החייאה מצליחה ויש חזרה של סירקולציה ספונטנית (ROSC) יש לבדוק עוד מספר פרמטרים פרט לדופק קרוטידי אשר אין ברשותם של BLS. האמצעים הללו קיימים בציוד הALS, ומכאן ההנחיה להמשיך בביצוע עיסויים גם אם אין המלצה למתן שוק, עד הגעת ALS יכולים לבדוק במספר פרמטרים האם אכן יש חזרה של סירקולציה או לא.

אז נעשה סדר בדברים:

הגענו אל האדם וביצענו בדיקת הכרה, התרשמות ונשימה ובדקנו דופק.
במידה ויש דופק וודאי מורגש בבירור ללא כל ספק, עלינו לבצע הנשמות ביחס של 1:5 במבוגרים. כלומר הנשמה כל 5 שניות, ואחת ל2 דקות לבצע בדיקה שאכן הדופק עדיין מחזיק.
האופציה השנייה, היא בדיקת הכרה, התרשמות מנשימה, בדיקת דופק ואין.
כמו תמיד, עלינו לחבר במהרה AED. ומכאן לפנינו שוב מספר אפשרויות:

  1. חיברנו מכשיר מיד לאחר בדיקת הדופק, והמכשיר לא ממליץ על שוק – משמע אנחנו בפרוטוקול אסיסטולה.
  2. חיברנו את המכשיר מיד לאחר בדיקת הדופק או מספר דקות אח"כ כאשר הגיע אלינו, והמכשיר ממליץ על מתן שוק – עלינו לתת שוק, זו החייאה על רקע פרפור חדרים (VF).
  3. התחלנו לבצע עיסויים, ואז מגיע המכשיר, לאחר מספר דקות, והמכשיר לא ממליץ על מתן שוק, או לחילופין, אנחנו כבר כמה דקות מבצעים החייאה, ולפני כן ניתן שוק או מספר שוקים, וכעת המכשיר לא ממליץ על מתן שוק – עלינו להמשיך בביצוע עיסויים עד הגעת הALS או לחילופין עד אשר תהיה תנועתיות של החולה שמעידה על סירקולציה.
  4. אז החל מה1/1/2020 ל תגידו, לא ראיתי, לא ידעתי, לא שמעתי.
    ולנוחיותכם מצורף הפרוטוקול עצמו מתוך הנחיות הAHA