חיבור א.ק.ג.

אק"ג – חיבור לחולה ותרשים תקין

אק"ג הם ראשי תיבות של אלקטרוקרדיוגרמה, בתרגום ישיר – תרשים הפעילות החשמלית של הלב. הגרף המתקבל מהמכשיר מתאר את סכום המתחים בחלקי הלב השונים בכל רגע נתון.
המדידה נעשית באמצעות מספר אלקטרודות (מוליכים) המחוברות לגופו של הנבדק. האלקטרודות "חשות" את הפעילות החשמלית של הלב מזוויות ומרחקים שונים והמוניטור המחובר אליהן מציג את הגרף המתקבל מסכום הקריאות של האלקטרודות. לכן חשוב לחבר את האלקטרודות במקומות הנכונים לקבלת סכימה נכונה של המתחים.

חיבור אלקטרודות לחולה

 

האלקטרודות המשמשות לאק"ג בימינו הן מדבקות מוליכות חד-פעמיות. המדבקות מונחות על גוף הנבדק ומחוברות אל המוניטור באמצעות חוטים ייעודיים המכונים לידים.
דגשים להדבקת האלקטרודות

 • השכב את הנבדק.
 • שיער רב, זיעה, או עור רטוב או שמנוני יפריעו להידבקות האלקטרודות –
  • במידת הצורך, גלח את הנבדק במקומות המתאימים לפני הנחת המדבקות.
  • במידת הצורך, יבש את עור הנבדק במקומות בהם יונחו המדבקות.
  • נקה את העור באמצעות ספונג'טות.
 • אין להניח מדבקות על קוצב לב או דפיברילטור!
 • נשים – אין להדביק אלקטרודות ישירות על השד, אלא בסמוך אליו, קרוב ככל הניתן למיקום הרצוי.
 • יש לוודא שכל אלקטרודה מודבקת כראוי, ללא בועות אוויר.

מיקומי הדבקת האלקטרודות

ישנם 10 לידים, הנחלקים לשניים: 4 אלקטרודות גפיים ו-6 אלקטרודות פרה-קורדיאליות. טבלה 1 המופיעה מטה לקוחה מהוראות ההפעלה של מוניטור מסוג לייפפק 12. בטבלה זו מופיעים השם הסטנדרטי של כל ליד (AHA Label), האותיות המסמנות כל ליד בלייפפק 12 (IEC Label) וצבעי הלידים של לייפפק 12 (IEC Color). במכשירים מדגמים אחרים, יתכנו סימוני צבעים ואותיות שונים.

 

באיור המופיע מטה מוצג תרשים מיקומי חיבורי האלקטרודות. יש להניח מדבקה בכל אחד מהמיקומים הללו, תוך הקפדה על הדגשים שלעיל, ולאחר מכן לחבר כל ליד למדבקה שבמיקום המתאים לו.
אלקטרודות הגפיים:
RA – אלקטרודת זרוע ימין (צד ימין של המטופל!) מונחת על הזרוע הימנית עצמה או מתחת לעצם הבריח, סמוך לכתף ימין.
LA – אלקטרודת זרוע שמאל מונחת כמו RA, אך בצד שמאל של המטופל.
RL – אלקטרודת רגל ימין מונחת על הרגל הימנית עצמה או בצד ימין של הבטן העליונה.
LL – אלקטרודת רגל שמאל מונחת כמו RL, אך בצד שמאל של המטופל.
אלקטרודות פרה-קורדיאליות:
V1 – על הרווח הבין-צלעי ה-4, מימין לסטרנום (שוב, ימין המטופל).
V2 – על הרווח הבין-צלעי ה-4, משמאל לסטרנום.
V3 – בחצי הדרך בין V2 לבין V4.
V4 – על הרווח הבין-צלעי ה-5 (בנשים, ישירות מתחת לשד), מתחת לנקודת האמצע של עצם הבריח השמאלית.
V5 – בחצי הדרך בין V4 לבין V6, על הרווח הבין-צלעי ה-5.
V6 – על הרווח הבין-צלעי ה-5, מתחת לנקודת האמצע של בית השחי השמאלי.

 

גל P – דה-פולריזציה של קשר SA והצרור ע"ש בכמן ומיד לאחריה התכווצות העליות (סיסטולה).
מקטע PR (באיור – PR Segment) – תנועת האות החשמלי מקשר SA לקשר AV.
קומפלקס QRS מתאר את תנועת האות החשמלי על-פני דופנות החדרים* –

 • גל Q – דה-פולריזציה של החיץ בין החדרים;
 • גל R – דה-פולריזציה של המאסה העיקרית של החדרים;
 • גל S – השלב האחרון בדה-פולריזציה של החדרים.

מקטע ST – התכווצות החדרים.
גל T – רה-פולריזציה של החדרים, ומיד לאחריה הרפיית החדרים (דיאסטולה).

* רה-פולריזציה של העליות מתרחשת במקביל לקומפלקס QRS, אך מוסתרת מהמוניטור בשל גודלו של הקומפלקס.

וחוזר חלילה.