אגף הלכה

כפרות 2020

איחוד הצלה הוא ארגון רפואת חירום הפועל להצלת חיים תוך שמירה על כללי ההלכה, דבר המאפשר למתנדבים שומרי תורה ומצוות לפעול במסגרתו בכל השנה, גם בשבתות וחגים.

אגף ההלכה פועל לניסוח והפצת נהלים לפעילות המתנדבים ומוקד הרפואי של איחוד הצלה, למציאת פתרונות טכנולוגיים לפעילות בשבתות וחגים ונותן מענה לשאלות מתנדבים בנושאי הלכה.

כמו כן, מקיים האגף הדרכות והשתלמויות הלכה בקורסים ולמתנדבים קיימים, מפעיל את רכזי ההלכה בכל הארץ וממנה את רבני הסניפים.

תחת האגף פועל רכז ההלכה ארצי, שאחראי במסגרת תפקידו על המסגרת ההלכתית של הפעילות המבצעית של המתנדבים בשבתות וחגים.

רכז ההלכה מפקח על פעילות המוקד הרפואי ופעילות המתנדבים בשבתות וחגים ומעביר שיעורים השתלמויות בנושא למתנדבי הארגון.

אגף הלכה באיחוד הצלה מנוהל על ידי הרב יעקב רוזנברג.