אגף הדרכה

איחוד הצלה

ביה"ס להדרכה של איחוד הצלה, מנהל ומבצע הכשרות מקצועיות וקורסי עזרה ראשונה בכל הרמות למתנדבים ולציבור הרחב ע"י 200 מדריכים בארץ באמצעות ציוד הדרכה מתקדם.

המדריכים גם עוברים הכשרות ורענונים שנתיים ע"י אגף הדרכה.

מתנדבי איחוד הצלה הדרכה

קורס החייאה בסיסי לציבור הרחב בנחלאות

מתנדבי איחוד הצלה הדרכה

קורס השלמה לחובשים

הקורסים השונים המועברים ע"י האגף:

 • קורס משפחה בטוחה
 • קורס החייאה וע"ר
 • קורס מעונות יום שיקומיים
 • קורס ע"ר בסיסי
 • קורס מע"ר
 • ריענונים.
 • קורסי חובשים
 • קורס נהגי אמבולס
 • קורסי מדריכים
 • קורס השלמה מחובש קרבי לאזרחי
 • וקורסים עפ"י דרישת לקוח.

אגף הדרכה בניהולה של נעה זהר, מונה 14 עובדות, רכזות הדרכה הנותנות מענה לכלל ההדרכות ברחבי הארץ.

כמו כן באגף קיימת מחלקת פיתוח הדרכה האחראית על בניית תכני הקורסים, מצגות ומערכי שיעור לכלל הקורסים.