שטר הצילני

שטר הצילני

שטר הצילני לשמירה מגדולי ישראל
בעמוד הבא ניתן לפרוס את התרומה לתשלומים

יש לך יכולת לבחור איזה שנה תהיה לך!

רוצה שנת בריאות?
שנת פרנסה ברווח?
שנת זיווג הגון?
שנת הצלחה?

תוכלו עכשיו תוכלו לקבל ולתלות בביתכם את 'שטר הצילני' שטר התחייבות מגדולי הדור בו הם חתמו שבזכות התרומה לארגון איחוד הצלה "ישמר הוא ובני ביתו מן השעות הקשות המתרגשות לבוא לעולם. ולא יראו פתאים ומזיקים, ויקויים בהם מידה כנגד מידה להצילם להחיותם ולרפאתם."

>>לקבלת השטר לביתכם תרמו עכשיו 90 ₪ 24<<