Reckitt Benckiser

RECKITT איחוד הצלה

חברת רקיט בנקיזר המשווקת את המותג "נורופן" וארגון רפואת החירום 'איחוד הצלה' מקיימים יחד את פרויקט "משפחה בטוחה" במסגרתו נערכו ונערכים מאות קורסי עזרה ראשונה ברחבי הארץ. מטרת הקורסים היא להעניק להורים לילדים הכשרה בסיסית בהגשת עזרה ראשונה מצילת חיים במקרה חירום רפואי.

באירוע חירום רפואי, הגשת עזרה ראשונה בדקות הראשונות היא קריטית לייצוב מצבו של החולה או הפצוע וככל שיקבל טיפול בדקות הראשונות למקרה, יגברו סיכוייו של החולה או הפצוע להינצל כאמור, קורס "משפחה בטוחה" מעניק כלים להגשת עזרה ראשונה באירוע חירום רפואי עד להגעת צוות טיפול מקצועי. המיזם הינו בעל חשיבות לאומית ושני הארגונים שמו לעצמם למטרה לקדם את נושא העזרה הראשונה, הבטיחות והצלת חייהם של ילדים ומבוגרים.