IMPACT!

IMPACT!

!IMPACT – תכנית המלגות של ארגון ידידי צה”ל בארה”ב ובפנמה (FIDF), נוסדה בשנת 2002,במטרה להוקיר את הלוחמים על שירותם הצבאי המסור ותרומתם להגנת המדינה ובטחונה.

‘IMPACT! לקהילה!‘– במסגרת התכנית מבצעים הסטודנטים 130 שעות למען הקהילה, בו שותפים 24 ארגוני התנדבות שונים בארץ.

 

איחוד הצלה בשת"פ עם IMPACT!  במסגרת פרויקט 'תן כבוד',המלגאים מתנדבים עם האוכלוסייה המבוגרת במעקב רפואי ע"י לקיחת מדדים והפגת בדידות.

קישור לאתר – https://fidfimpact.org/