המשרד לשוויון חברתי

שת"פ עם המשרד לשוויון חברתי בפרויקט "תן כבוד" של איחוד הצלה
במיזם "מודדים לטובה"
במסגרת השת"פ איחוד הצלה מגייס ברמה הארצית 500 מתנדבים בעלי הכשרה רפואית
שהתנדבו עם 500 אזרחים ותיקים למניעת הידרדרות רפואית והפגת בדידות