ראשי סניפים

איחוד

אופיר בן יצחק

ראש סניף מבשרת והסביבה
איחוד

אבי מיארה

ראש סניף פתח תקוה
איחוד

אבי אלחיאני

ראש סניף ערד