תרומות לאיחוד הצלה

איחוד הצלה היא עמותה הפועלת ללא כוונת רווח. תקציב איחוד הצלה מבוסס על תמיכת הציבור בישראל ובעולם, קרנות וחברות עסקיות, פעילות רשת המתנדבים להצלת חיים מתאפשרת רק בזכות התרומות שלכם.

ניתן לתרום:

פרטי תרומה

סה"כ סכום תרומה

0.00

פרטים אישיים

תרומה לאיחוד הצלה מאושרת לצורכי מס לעניין תרומות

לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

דף תשלום מאובטח

   

ניתן לתרום גם דרך העברה

באמצעות בנק הדואר סניף 001 ח-ן 8361599

או דרך המוקד הטלפוני

1-800-33-1221