תרומות לאיחוד הצלה ורכישת ציוד

איחוד הצלה היא עמותה הפועלת ללא כוונת רווח. תקציב איחוד הצלה מבוסס על תמיכת הציבור בישראל ובעולם, קרנות וחברות עסקיות.

פעילות רשת המתנדבים להצלת חיים מתאפשרת רק בזכות התרומות.

תרומה לאיחוד הצלה מאושרת לצורכי מס לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

דף תשלום מאובטח

   

פרטי תשלום

סה"כ סכום

0.00

פרטים אישיים

 

ניתן לתרום גם דרך העברה

באמצעות בנק הדואר ח-ן 8361599

או דרך המוקד הטלפוני

1-800-33-1221