מכתב תודה – החייאה מהירה ומקצועית בטבריה – 20.9.20