אישורי עמותה

ארגון איחוד הצלה הינו מלכ"ר העומד בכל דרישות הרשויות ופועל ע"פ הוראות ניהול תקין של רשם העמותות.

  • אישור סעיף 46 – לחץ כאן
  • אישור ניהול תקין – לחץ כאן
  • אישור ניהול ספרים – לחץ כאן
  • אישור ניכוי מס – לחץ כאן
  • אישור תו מידות לניהול אפקטיבי – לחץ כאן
  • מוסד חיוני לשעת חירום – לחץ כאן
  • אישור ביטוח לאומי למוסד התנדבותי – לחץ כאן
  • אישור לשירות אזרחי – לחץ כאן
  • המלצות רבנים – לחץ כאן