אישורי עמותה

ארגון איחוד הצלה הינו מלכ"ר העומד בכל דרישות הרשויות ופועל ע"פ הוראות ניהול תקין של רשם העמותות

ניתן להוריד את מסמכי העמותה.