הלכות חנוכה למתנדבים

מאיר חכמון, מתנדב איחוד הצלה מדליק נר חנוכה יחד עם ניצול שואה שהגיע אליו תוך שניות וביצע עליו החייאה מתקדמת והציל את חייו.

הלכות חנוכה למתנדבים

הדלקת הנרות

כל אחד חייב בהדלקה בביתו.

זמן הדלקת נרות חנוכה לכתחילה הוא משעת השקיעה או משעת צאת הכוכבים (מחלוקת הפוסקים, וכן אחד ינהג כמנהגו) ועד חצי שעה לאחר צאת הכוכבים.

בדיעבד, אפשר להדליק בברכה עד עלות השחר , ומעמוד השחר עד הזריחה ידליק בלא ברכה.

מי שיוצא למקרה, או לכל עניין אחר, ולא יוכל לחזור עד סוף זמן ההדלקה לכתחילה, כלומר עד חצי שעה לאחר צאת הכוכבים, עדיף שאדם אחר ידליק בשבילו בזמן מאשר שידליק בעצמו כשיחזור.

כדלהלן –

אם הוא נשוי , אשתו תדליק בשבילו.

אם הוא סמוך על שולחן אביו, אביו מוציא אותו ידי חובה.

אם אין לו בני בית שידליקו בשבילו , מנה שליח שידליק נרות חנוכה בביתו.

מי שלא הדליקו עליו בביתו , כשחוזר לביתו מדליק בברכה בנוכחות בני הבית, ואף יעיר אותם משנתם, גם אם השעה מאוחרת.

אם יודע מראש שלא יוכל להיות בזמן ההדלקה, יכול להקדים ולהדליק מזמן פלג המנחה, שהם שעה ורבע זמנית לפני השקיעה (כשעה ושמונה דקות בתקופה זו בארץ ישראל) ובלבד שהנר ידלוק לכל הפחות עד חצי שעה אחר צאת הכוכבים

חובת הברית וחובת ראיית הנרות

מלנד חובת הדלקת הנרות בביתו קיימת חובה לברך, או לשמוע , את נרות החנוכה וכן חובה לראות את נרות חנוכה, לכן , גם מי שמדליקים עליו נירות בביתו שבזה יוצא ידי חובת הדלקה, עדיין צריך להיות נוכח בזמן ההדלקה של אדם אחר כדי לשמוע ולצאת ידי חובת הרכבות וחובת ראיית הנרות.

אם לא הייתה לו אפשרות להיות נוכח בעת הדלקת הנרות, לכל הפחות יצא לרחוב על מנת לראות נר חנוכה דולק

מי שלא מדליקים עליו בביתו וגם לא תהיה האפשרות להגיע לביתו כדי להדליק בעצמו חייב לחפש נר חנוכה דולק ולברך עליו שעשה ניסים (ובלילה הראשון גם שהחיינו)

הדלקת נרות בכינוסים ובערבי גיבוש

אין עניין בהדלקת נרות חנוכה בכינוסים, מסיבות וערבי גיבוש והמדליק או רואה נרות במקומות אלו אינו יוצא ידי חובת נרות חנוכה