אגף חירום ובטחון

איחוד הצלה

אגף חירום וביטחון באיחוד הצלה אמון על הכנת כלל הארגון לשעת חירום כמו כן אחראי האגף על ביטחונם הפיזי של עובדי ומתנדבי איחוד הצלה העוסקים בפעילות מבצעית מצילת חיים בשגרה ובחירום. תכלית האגף להוות הזרוע המקשרת של איחוד הצלה בקשר השוטף מול כלל גופי החירום הביטחון וההצלה בארץ. בנוסף, אחראי אגף חירום וביטחון על ביצוע אבטחות אירועים קטנים או המוניים באמצעות אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ וניידת תאר"ן (תחנת אירוע רב נפגעים) בכל רחבי הארץ.

כחלק מתפיסת ההפעלה הארגונית להגדיל את החשיפה ולגייס עוד מתנדבים להצלת חיים, מוביל צוות האגף לביצוע של פרויקטים העוסקים ברפואת חירום בקהילה בהם בין היתר ביצוע ימי קהילה והצגת כלל היכולות לציבור (ילק"מ) הבוגרים והנוער וכן ביצוע פרויקטים המוניים כגון שבוע בריאות או יום בריאות לעובדים בחברות עסקיות או אנשי כוחות הביטחון העובדים בשיתוף פעולה עם איחוד הצלה.

את אגף חירום וביטחון מנהל מושיקו מוסקוביץ המשמש גם כמנב"ט הארגון.