צוות הארגון

איחוד

בת שבע לאוי

מנהלת לשכת נשיא הארגון
יעקב קמינצקי

יעקב קמינצקי

לשכת מנכ"ל
איחוד

איילת קון

חדוה מגנוס

חדוה מגנוס

רכזת תן כבוד
מרכזת התנדבות בבתי קשישים

מרכזת התנדבות בבתי קשישים

קרא עוד
אפרת רולר

אפרת רולר

מנהלת פרויקטים – לשכת סמנכ"ל מתנדבים ותפעול
עקיבא גלדנאוור

עקיבא גלנדואר

מנהל אגף קידום עסקי
מנהל אגף קידום עסקי

מנהל אגף קידום עסקי

קרא עוד