חבר הנאמנים בישראל

איחוד

מתי כוכבי

Mati Kochavi, Chairman