טופס הרשמה להתנדבות ככונן איחוד הצלה

טופס הרשמה למתנדב באיחוד הצלה

מועמד/ת יקר/ה!

להלן תנאי הסף להתנדבות ככונן ב‘איחוד הצלה

מעל גיל 21

בעל/ת רכב / אופנוע צמוד
הכשרה רפואית: חובש רפואת חירום / חובש בכיר / פראמדיק / רופא / אח/ות
זמינות ליציאה לקריאות חירום
ראיון התאמה


להלן המסמכים שיש לצרף לבקשת התנדבות ב‘איחוד הצלה
תקנון ‘איחוד הצלה’ חתום
תעודת הסמכה רפואית
צילום / סריקה רישיון נהיגה
צילום / סריקה תעודת זהות
תמונת פספורט בקובץ jpg
אישור מקופ"ח על ביצוע חיסון צהבת Bאו תוצאות בדיקת נוגדנים
אישור על העדר עבירות מין (נשים פטורות מהגשת טופס זה)
טופס פיצול חשבונית לחברת הוט מובייל
המלצות (מומלץ)


תודה על פנייתך

לשכת סמנכ"ל##-###-## או ###-##-###1. אני הח"מ מצהיר/ה כי הפרטים שרמתי לעייל נכונים.
2. אני הח"מ מצהיר/ה שאין לי עבר פלילי.
3. אני הח"מ מצהיר/ה כי מצבי הבריאותי מאפשר לי להתנדב במסגרת "איחוד הצלה". 
4. אני הח"מ מודע/ת כי מילוי טופס זה אינו מהווה אישור לקבלתי להתנדבות ב"איחוד הצלה". אני מודע/ת לכך כי קיבלתי להתנדבות ב"איחוד הצלה" מותנית בעמידה בנאי הסף כפי שמעודכן בתקנון הארגון וע"פ ועדת הקבלה.
5. אני הח"מ מודע/ת כי אצטרך לעבור מבחן עיוני / מעשי ע"י אגף הרפואה כתנאי לקבלתי להתנדבות ב"איחוד הצלה".
6. אני הח"מ מתחייב/ת לפעול ע"פ תקנון "איחוד הצלה".


edit text

הורדת תקנון